Tất cả sản phẩm

Cây giống bưởi Phúc Trạch (Loại chiết cành) - Lô 10 cây

650.000đ

Cây giống bưởi Phúc Trạch (Loại ghép mắt) - Lô 20 cây

500.000đ

Quả bưởi Phúc Trạch (loại 1) - Thùng 10 quả

400.000đ

Quả bưởi Phúc Trạch (loại 1) - Thùng 12 quả

480.000đ

Quả bưởi Phúc Trạch (loại 2) - thùng 15 quả

480.000đ