Cây giống

Cây giống bưởi Phúc Trạch (Loại chiết cành) - Lô 10 cây

650.000đ

Cây giống bưởi Phúc Trạch (Loại ghép mắt) - Lô 20 cây

500.000đ