HỘI SẢN XUẤT & KINH DOANH BƯỞI PHÚC TRẠCH Địa chỉ: Hương Khê - Hà Tĩnh Liên hệ: 0396.546.666 - 0972.522.679
Doanh nghiệp Tư nhân Tân Thanh Phong

Liên Hệ

Hội Sản xuất & Kinh doanh Bưởi Phúc Trạch - Hà Tĩnh
 
Văn phòng: Xã Phúc Trạch - Hương Khê - Hà Tĩnh
 
Fanpage: https://www.facebook.com/buoiphuctrach/
 
Hotline: 0396.546.666 - 0973.414.843